Grupy biblijne

I codziennie w świątyni i w domach nie przestawali nauczać i głosić, że Jezus jest Mesjaszem.

Dz. Ap 5,42

Oprócz niedzielnych nabożeństw istotnym elementem życia kościoła są grupy biblijne.

Spotkania te mają bardziej kameralny i swobodny charakter. Uczestnicy mają możliwość zadawania nurtujących pytań, uczestnictwa w dyskusji, nawiązania głębszych relacji z innymi wierzącymi, przy wspólnym rozważaniu prawd biblijnych i modlitwie o siebie nawzajem. Grupy biblijne to przede wszystkim miejsce i czas studiowania Pisma Świętego pod kątem jego praktycznego zastosowania w życiu codziennym.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji na temat spotkań poszczególnych grup lub uczestnictwem w nich proszone są o kontakt z Andrzejem Olszewskim.