Rada Zboru i administracja

Zapraszamy do kontaktu z Radą Zboru: 

rada.zboru@baptysci.wroclaw.pl

W sprawach administracyjnych kontakt z Edytą Rudno-Rudzińską: 

biuro@baptysci.wroclaw.pl

 

Tomasz Peterman

Przewodniczący Rady Zboru

 

Andrzej Olszewski

Zastępca Przewodniczącego Rady Zboru

 

Witold Kawecki

Członek Rady Zboru

 

Jerzy Bokrzycki

Członek Rady Zboru

 

Krzysztof Karwan

Członek Rady Zboru