Nasza wspólnota

Staramy się otaczać opieką duszpasterską i praktycznym wsparciem każdą osobę, która wyraża taką potrzebę, zgodnie ze wskazówkami Pisma Świętego. Wzajemna troska, zrozumienie, szacunek i nacisk na relacje to postawy, które staramy się aktywnie promować i realizować we wspólnocie oraz poza nią. Inspirację czerpiemy z Pisma Świętego – dbając o zdrowe, chrześcijańskie nauczanie podczas niedzielnych nabożeństw oraz na spotkaniach grup biblijnych. Staramy się, aby nasze życie i postawy były świadectwem działania Boga – m.in. poprzez zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności, w naszych rodzinach, czy w miejscach pracy. Głęboko wierzymy, że chrześcijaństwo jest praktyczne i opiera się na zasadach, których stosowanie ma korzystny wpływ na każdy aspekt życia i funkcjonowania człowieka.

Dobra nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie

Głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu przez Chrystusa do każdej osoby, która uwierzy postrzegamy jako najważniejszy cel i sens istnienia współczesnego Kościoła. Zgodnie z przesłaniem Ewangelii, staramy się wzywać do upamiętania i okazywać praktyczną miłość osobom, którzy jej jeszcze nie poznali. Wierzymy, że Bóg posłał Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto Go szczerze wzywa i odwraca się od ciemności, mógł być zbawiony, niezależnie od uczynków, które popełnił. Głosimy przebaczenie w Jezusie Chrystusie poprzedzone szczerą skruchą i pokutą oraz wolność, która jest konsekwencją odpuszczenia grzechów.

Nasza działalność

  • Działalność misyjna – wspieramy misjonarzy w Chinach, Wietnamie oraz na Ukrainie.
  • Działalność dobroczynna skierowana zarówno do osób z kościoła, jak i spoza.
  • Działalność na rzecz lokalnej społeczności – promujemy edukację, współpracę z lokalną społecznością i samorządem oraz służbami miejskimi. Pragniemy, żeby sąsiedztwo naszego zboru było bezpieczną i radosną okolicą!